Raraju Vasthunnado Janulara Rajyam Thesthunnado

Raraju Vastunnadu Janulara Jesus Song Lyrics

Raraju Vasthunnado Janulara Rajyam Thesthunnado రారాజు వస్తున్నాడో జనులారా రాజ్యం తెస్తున్నాడోత్వరపడి వేగమెరారే ప్రియులారా ప్రభుని చేరగరారేవస్తామన్న యేసురాజు రాకమానునాతెస్తానన్న బహుమానం తేకమానునా 1.పాపానికి జీతం -రెండవ మరణంఅది అగ్ని గుండమే -అందులో వేదన !!2!!మహిమకు యేసు మార్గము జీవము !!2!!అందుకే నమ్ముకో యేసయ్యానుపొందుకో నీపాప పరిహారము !!2!! 2.పాపం చేయొద్దు-మాహా శాపమయ్యాఆపాప ఫలితము-ఈ రోగరుగ్మతలు !!2!!యేసయ్యా గాయాలు రక్షణకు కారణం !!2!!అందుకే నమ్ముకో యేసయ్యానుపొందుకో నీపాప పరిహారము !!2!! 3.కనురెప్ప పాటున- కడబూర మ్రోగగానమ్మిన …

Raraju Vastunnadu Janulara Jesus Song Lyrics Read More »